SADDLE UP AND RIDE

Koreografi: Jo Thompson
Musiikki: Rick Tippe: Saddle Up (120 bpm)
Iskuja: 32
Tyyppi: 4 seinän rivitanssi - Aloittelijat/Keskivaikea

SHUFFLE SIDE, ROCK BACK, STEP, SHUFFLE SIDE, ROCK BACK, STEP
1&2  Astu Oikea sivulle (1), astu Vasen oikean viereen (&), astu Oikea sivulle (2)
3-4  Astu Vasen taakse (3), siirrä paino eteen Oikealle jalalle (4),
5&6  Astu Vasen sivulle (5), astu Oikea vasemman viereen (&), astu Vasen sivulle (6)
7-8  Astu Oikea taakse (7), siirrä paino eteen Vasemmalle jalalle
 
SHUFFLE SIDE 1/4 TURN, SHUFFLE 1/2 TURN, STEP, 1/2 TURN, STOMP, STOMP
1&2  Astu Oikea sivulle (1), astu Vasen viereen (&), käänny 1/4 vasemmalle
  astuen Oikea taakse (2)
3&4  Käänny 1/4 vasemmalle astuen Vasen sivulle (3), astu Oikea viereen (&),
  käänny 1/4 vasemmalle astuen Vasen eteen (4)
5-6  Astu Oikea eteen (5), käänny 1/2 käännös vasemmalle ja siirrä paino
  eteen Vasemmalle jalalle (6)
7-8  Stomp Oikea vasemman viereen (7), Stom Vasen oikean viereen (8)
  Vaihtoehto: Helpompi vaihtoehto tahdeille 1-4: Tee Shuffle oikealle sivulle:
  Oikea sivulle, Vasen viereen, Oikea sivulle (1&2), käänny 1/4 oikealle tehden
  Shuffle eteen: Vasen eteen, Oikea viereen, Vasen eteen.
  Tämän jälkeen jatka normaalisti kuten yllä 5-8.
 
ROCK, STEP, & HEEL, & HEEL, & ROCK, STEP, & HEEL, & HEEL &
1-2  Astu Oikea eteen (1), siirrä paino taakse Vasemmalle jalalle (2)
&3  Astu Oikea vasemman viereen (&), kosketa Vasen kanta eteen (3)
&4  Astu Vasen oikean viereen (&), kosketa Oikea kanta eteen (4)
&  Astu Oikea vasemman viereen (&)
5-6  Astu Vasen eteen (5), siirrä paino taakse Oikealle jalalle (6)
&7  Astu Vasen oikean viereen (&), kosketa Oikea kanta eteen (7)
&8  Astu Oikea vas. viereen (&), kosketa Vasen kanta eteen (8)
&  Astu Vasen oikean viereen
  Vaihtoehto: Helpompi vaihtoehto tahdeille 1-8:
  Rock step (1-2), Coaster step (3&4), Rock step (5-6), Coaster step (7&8)
 
GALLOP FORWARD, STOMP, HEELS WITH 1/4 TURN, HEELS WITH 1/4 TURN, CLAP
1&  Astu pieni askel Oikealla eteen (1), astu Vasen yhteen (&)
2&  Astu pieni askel Oikealla eteen (2), astu Vasen yhteen (&)
3&  Astu pieni askel Oikealla eteen (3), astu Vasen yhteen (&)
4  Astu pieni askel Oikealla eteen (4)
5  Stomp Vasemmalla eteen
6  Nouse päkiöille ja tee 1/4 käännös Oikealle ja laske kannat
7  Nouse päkiöille ja tee 1/4 käännös Oikealle ja laske kannat
8  Clap 
 
ALOITA ALUSTA!www.countrylines.fi