LIGHTNING POLKA

Koreografi: Peter Metelnick
Musiikki: Sin Wagon by Dixie Chicks (start on vocal) (CD Fly)
I Want You To Want Me by Jim Witter (start on vocal) (CD All My Life)
Little Bird by Sherrie Austin (start on vocal) (CD Love In The Real World)
Ghost Riders In The Sky by Ned Sublette (CD Cowboy Rumba)
Iskuja: 32
Tyyppi: 4 seinän rivitanssi - Keskivaikea

RIGHT SIDE ROCK & RECOVER, RIGHT BEHIND, LEFT TO LEFT SIDE,
RIGHT CROSS OVER, LEFT SIDE ROCK & RECOVER, LEFT SAILOR STEP
1-2  Rock Oikealla oikealle sivulle, siirrä paino takaisin Vasemmalle
3&4  Astu Oikea vas. taakse ristiin, astu Vasen sivulle, astu Oikea vas. eteen ristiin
5-6  Rock Vasemmalla vasemmalle sivulle, siirrä paino takaisin Oikealle
7&8  Astu Vasen oikean taakse, astu Oikea hiukan oikealle, astu Vasen eteen
 
RIGHT FORWARD SHUFFLE, LEFT FORWARD, ½ RIGHT PIVOT TURN,
LEFT, RIGHT, LEFT HEEL SWITCHES, LEFT CROSS OVER TOE TOUCH
1&2  Astu Oikea eteen, astu Vasen oikean viereen, astu Oikea eteen
3-4  Astu Vasen eteen, käänny ½ oikealle ja siirrä paino eteen Oikealle jalalle
5&6  Kosketa Vasen kanta eteen, astu Vasen oikean viereen, kosketa Oikea kanta eteen
&  Astu Oikea vasemman viereen
7-8  Kosketa Vasen kanta eteen, kosketa Vasen kärki oikean eteen ristiin
 
LEFT FORWARD SHUFFLE, RIGHT FORWARD, ½ LEFT PIVOT TURN,
RIGHT & LEFT HEEL SWITCHES, RIGHT STOMP, ¼ RIGHT & KICK
1&2  Astu Vasen eteen, astu Oikea vasemman viereen, astu Vasen eteen
3-4  Astu Oikea eteen, käänny ½ vasemmalle ja siirrä paino eteen Vasemmalle jalalle
5&6  Kosketa Oikea kanta eteen, astu Oikea vasemman viereen, kosketa Vasen kanta eteen
&  Astu Vasen oikean viereen
7  Stomp Oikealla vasemman viereen (paino jää vasemmalle jalalle)
8  Käänny ¼ oikealle vasemman jalan varassa ja potku Oikealla eteen
 
RIGHT BACK COASTER STEP, LEFT FORWARD SHUFFLE, RIGHT
FORWARD, ½ LEFT PIVOT TURN FORWARD 2 (OR SPIN)
1&2  Astu Oikea taakse, astu Vasen oikean viereen, astu Oikea eteen
3&4  Astu Vasen eteen, astu Oikea vasemman viereen, astu Vasen eteen
5-6  Astu Oikea eteen, käänny ½ vasemmalle ja siirrä paino eteen Vasemmalle jalalle
7-8  Astu Oikea eteen, astu Vasen eteen
Tai vaihtoehtoisesti:
7  Astu Oikea eteen kääntyen ½ vasemmalle
8  Astu Vasen taakse ja käänny ½ vasemmalle ja päätä eteenpäin liikkuva koko käännös
 
ALOITA ALUSTA!


- Suomentanut: Ritva Lehtonen
- Askeleet Englanniksi (In English)

www.countrylines.fi