GLIMMER OF THE FLOWER

Koreografi: Kirsi-Marja Vinberg
Musiikki: Steve Wariner: the Flower that Shattered the Stone
Tyyppi: 120 iskua + variaatiot - parivalssi, advanced

Kuvaus on miehen askeleet. Naisen askeleet ovat miehen askeleiden
peilikuva; nainen aloittaa tanssin eri jalalla kuin mies; käännökset
kulkevat eri suuntiin kuin miehellä.
 
Lähtöasento sekä aloitettaessa että säkeistöjen välillä: vastakkain, mutta
selvästi erillään.
 
BASIC STEP IN VALSE
Askeleet 1-6 muodostavat valssin perusaskeleen.
Naisella käänteinen perusaskel: vasen aloittaa eteen.
1  oik. jalalla askel eteen.
2  vas. jalka yhteen, paino vas. jalalle.
3  askel oik. jalalla paikalla.
4  vas. jalalla askel taakse.
5  oik. jalalla askel yhteen, paino oik. jalalle.
6  askel vas. jalalla paikalla, mies ottaa oik. kädellä kiinni naisen vasemmasta kädestä.
 
TURNS M RIGHT, W LEFT
7-9  oikea-vasen-oikea, mies kääntyy kokonaan ympäri oikealle(nainen
  vasemmalle), samalla hän menee kohotettujen yhdessä olevien käsien alta,
  askeleet vievät oikealle.
10-12  vasen-oikea-vasen askeleet paikalla(/tai hiukan taakse), paino vaihtuu koko ajan.
13-15  sama kuin 7-9.
16  vas. jalalla askel taakse.
17  oik. jalka yhteen.
18  vas. jalalla askel paikalla.
 
TO PROMENADEPOSITION OR SWEETHEARTPOSITION WITH 1/4 TURN, VALSE STEPS
19-21  oikea-vasen-oikea -askeleiden aikana käännytään 1/4
  vasemmalle(nainen 1/4 oikealle), mies ottaa naisen promenadiasentoon, oikea
  käsi naisen selässä, vasen käsi edessä yhdessä naisen oikean käden kanssa.
  Promenadiasennossa nainen ja mies tanssivat rinnakkain samaan
  suuntaan(sweetheart-asennossa mies on naisen takana, nainen hänen edessään
  limittäin oikealla; hyvä asento, jos naisella on korsettityyppinen leninki
  ja rinnakkain ei mahdu olemaan).
22-27  2 kpl valssin vaihtoaskeleita eteenpäin. Toisen vaihtoaskeleen
  lopussa käännös vasemmalle 1/4(nainen oikealle 1/4). Parista eroaminen.
  "Hyvästely": katsekontakti!
28-33  vaihtoaskeleita eteenpäin 2 kpl.
34-36  vasen-oikea-vasen -askeleiden aikana käännytään vasemmalle ½
  kierrosta, nainen oikealle oikea-vasen-oikea- askeleiden aikana ½ kierrosta.
37-42  vaihtoaskeleita eteenp. 2 kpl, lähestytään paria., otetaan molemmista
  vastakkaisista käsistä kiinni.
 
TURNS WITH BOTH HANDS, M RIGHT, W LEFT
43-45  oikea-vasen-oikea: kokonainen käännös molempien käsien alta oikealle,
  liikkuen myös oikealle.
46-48  vasen-oikea-vasen, pienet askeleet : taakse yhteen paikalla.
49-51  toista 43-45.
52-54  vasen taakse, oikea yhteen, vasen paikalla, kädet yhä kiinni toisissaan.
 
STREAMERS, TURN
55-60= serpentiini
55  astu vasen oikea yli ristiin, diagonaalisesti.
56  oikealla jalalla askel sivulle.
57  askel vasemmalle jalalle paikalla.
58  oikealla jalalla askel vasemman yli ristiin, diagonaalisesti.
59  askel vas. jalalla vas. sivulle.
60  askel oikealle jalalle paikalla.
61-66  toista 55-60.
67-69  oikea-vasen-oikea askeleiden aikana kokonaan ympäri vasemmalle
  ylhäällä olevien käsien ali; mies vasemmalle, nainen oikealle.
70-72  askel vas. jalalla taakse, oikea yhteen, askel vas. jalalla paikalla,
  kädet edelleen yhdessä edessä, ei enää ylhäällä.
73-75  oikealla askel eteen naisen sivulle, vasen yhteen, oikea paikalla,
  levitä kädet sivuille.
76-78  vasen taakse, oik. yhteen, vas. paikalla, kädet yhdessä eteen ojennettuina.
79-84  toista 73-78.
 
TO PROMENADEPOSITION OR SWEETHEARTPOSITION, VALSE STEPS
85-87  oikea eteen, käänny vasemmalle 1/4, vas. yhteen, oikea paikalla,
  promenadiasentoon.
88-93  vaihtoaskeleita eteenpäin 2 kpl, joista toisen lopussa käännös
  vasemmalle 1/4(nainen oikealle 1/4), ote irtoaa.
  Hyvästely: katsekontakti!
 
94-99  kaksi vaihtoaskelta eteen.
100-102  vasen-oikea-vasen -askeleiden aikana käännös vasemmalle ½
  kierrosta, nainen ½ kierrosta oikealle(oik.-vas.-oik.).
103-108  vaihtoaskeleita eteen 2 kpl,, lähestytään paria.
 
BASIC STEPS IN VALSE
109-114  valssin oikea perusaskel: oik. eteen., vas. yhteen, oik. paikalla,
  vas. taakse, oik. yhteen, vas. paikalla(nainen vas. eteen jne)..
115-120  toista 109-114.
 
STARTING AGAIN
121  tanssi lähtee alusta perusaskeleella(huomaa, että säkeistön vaihtuessa
  perusaskeleita tulee peräkkäin kolme kappaletta).
  Kun tanssi on mennyt toisen kerran läpi, kohdasta 109 eteenpäin voit
  aloittaa tanssin kolmannen kerran joko alusta tai kahden käden
  pyörähdyksillä. Ideana on, että tämä kolmas lyhyt osa on luovaa tulkintaa.
  Voit lopettaa sen milloin mitenkin. Jos lopetat esim. serpentiineihin,
  tanssi ilmaisee rakkautta. Jos irrotat kädet, ja teet vaikkapa
  vaihtoaskeleita taaksepäin parista jatkuvasti poispäin, tanssi ilmaisee
  rakkauden loppua tai hyvästelyä, kaipausta tms...www.countrylines.fi