COASTIN'

Koreografi: Ray & Tina Yeoman
Musiikki: Ronan Hardiman: Lord Of The Dance (104-128)
Iskuja: 40
Tyyppi: 4 seinän rivitanssi - Keskivaikea

WALK RIGHT, LEFT, KICK RIGHT, COASTER, KBC
1-2  Astu Oikea eteen, astu Vasen eteen
3-4  Potku Oikealla eteen, astu Oikea takaisin vasemman viereen
5&6  Astu Vasen taakse, astu Oikea vasemman viereen, astu Vasen eteen
7&8  Potku Oikealla eteen, astu Oikea vasemman viereen, astu Vasen paikalla
9-16  Toista 1-8
 
IRISH HEEL / TOE TOUCHES (X2, RIGHT THEN LEFT)
Pidä kädet lanteilla seuraavan 16 iskun ajan
1&2  Koske Oikea kanta hiukan eteen, astu Oikea vasemman viereen,
  kosketa Vasen kärki oikean viereen
3&4   Kosketa Vasen kanta hiukan eteen, astu Vasen oikean viereen,
  kosketa Oikea kärki vasemman viereen
5-8  Toista 1-4
 
RIGHT FORWARD, SIDE, TRIPLE (RIGHT THEN LEFT)
1-2  Kosketa Oikea kanta eteen, kosketa Oikea kanta sivulle
3&4  Shuffle paikalla (O, V, O)
5-6  Kosketa Vasen kanta eteen, kosketa Vasen kanta sivulle
7&8  Shuffle paikalla (V, O, V)
 
RIGHT STEP TO RIGHT, SLIDE, ¼ TURNING SHUFFLE,
STEP, PIVOT, SHUFFLE
(Irrota nyt kädet lanteilta)
1-2  Astu Oikea sivulle, vedä (slide) Vasen oikean viereen & clap
3&4  Shuffle oikealle kääntyen ¼ oikealle (O, V, O)
5-6  Astu Vasen eteen, käänny ½ oikealle ja siirrä paino eteen
  Oikealle jalalle
7-8  Shuffle eteen (V, O, V)
 
ALOITA ALUSTA!


- Suomentanut: Ritva Lehtonen
- Askeleet Englanniksi (In English)
- Tanssi myös kirjassa 'Country Line Dance Collection 2'

www.countrylines.fi