CHA CHA SUOMI (CHA CHA FINLAND)

Koreografi: Kathy Hunyadi & Jorma Leitzinger Jr., 9/11/00, Finland
Musiikki: Boom: Tässä Talossa
Gotta Tell You by Samantha Mumba
Dreams by Alysha (Soundtrack Pokemon 2000)
Iskuja: 32
Tyyppi: 4 seinän rivitanssi - keskivaikea

SIVULLE, YHTEEN, TAAKSEPÄIN, CHA CHA ETEENPÄIN, 1/2 KÄÄNNÖS OIKEALLE, KANTA & KÄRKI
1,2,3  Astu Vasen sivulle, astu Oikea Vasemman viereen, astu Vasen taaksepäin (3. jalkojen asento)
4&5  Vaihtoaskel eteenpäin Oikea, Vasen, Oikea
6  Käänny 1/2 oikealle jalat yhdessä ja astu paino Vasemmalle
7&8  Kosketa Oikea kanta eteenpäin, astu Oikea Vasemman viereen, kosketa Vasen kärki Oikean viereen
 
ASKEL, KÄVELY ETEENPÄIN, 1/2 KÄÄNNÖS, ASKEL, KOSKETUS, SHUFFLE JA TÄYSKÄÄNNÖS
&1,2,3  Astu Vasen Oikean viereen, kävele eteenpäin Oikea, Vasen, Oikea
4&5  Astu Vasen eteenpäin, käänny 1/2 oikealle, astu Vasen eteenpäin
6,7  Astu Oikea eteenpäin, kosketa Vasen kärki eteenpäin
8&1  Vaihtoaskel paikallaan ja täyskäännös vasemmalle Vasen, Oikea, Vasen
 
CROSS STEP, SAILOR SHUFFLE JA 1/4 KÄÄNNÖS OIKEALLE, ASKEL ETEENPÄIN, HIP SWAY
2,3  Astu Oikea Vasemman yli ristin, astu Vasen sivulle
4&5  Astu Oikea Vasemman taakse ristiin ja käänny 1/4 oikealle, astu Vasen Oikean viereen, astu Oikea paikallaan
6,7,8  Astu Vasen eteenpäin ja keinuta lantio eteenpäin, taaksepäin, eteenpäin (paino jää Vasemmalle)
 
ASKEL ETEENPÄIN, KÄRKIKOSKETUKSET, SAILOR SHUFFLE JA 1/2 KÄÄNNÖS OIKEALLE, RISTIIN, SIVULLE, KOSKETUS, ASKEL
&1  Pieniä askeleita eteenpäin Oikea, Vasen
2,3  Kosketa Oikea kärki eteenpäin, kosketa Oikea kärki sivulle
4&5  Astu Oikea vasemman taakse ristiin ja käänny 1/2 oikealle, astu Vasen Oikean viereen, astu Oikea paikallaan
6,7,8&  Astu Vasen Oikean yli ristiin, kosketa Oikea kärki sivulle, kosketa Oikea kärki Vasemman viereen, astu Oikea sivulle
 
ALOITA ALUSTA


- Askeleet Englanniksi (In English)

www.countrylines.fi