BREAK AWAY

Koreografi: Max Perry
Musiikki: Scooter Lee: Break Away (178)
Iskuja: 32
Tyyppi: 4 seinän rivitanssi - Helppo

KICK, STEP, KICK, STEP, TWIST RIGHT, CENTER, RIGHT, CENTER
1&2&  Potku Oikealla vasemman eteen ristiin, astu Oikea vasemman viereen
  Potku Vasemmalla oikean eteen ristiin, astu Vasen oikean viereen
3&4&  Käännä kannat (Twist) Oikealle, Keskelle, Oikealle (paino jää oik. jalalle)
 
KICK, STEP, KICK, STEP, TWIST LEFT, CENTER, LEFT, CENTER
5&6&  Potku Vasemmalla oikean eteen ristiin, astu Vasen oikean viereen
  Potku Oikealla vasemman eteen ristiin, astu Oikea vasemman viereen
7&8&  Käännä kannat (Twist) Vasemmalle, Keskelle, Vasemmalle, Keskelle
 
TOE HEEL WEAVE RIGHT, TOE HEEL STEP SIDE, TOE HEEL IN PLACE
1&2&  Astu Oikealla päkiällä tai kärjellä sivulle (1), laske kanta (&),
  astu Vas. päkiällä tai kärjellä oikean taakse ristiin (2), laske kanta (&)
3&4&  Astu Oikealla päkiällä tai kärjellä sivulle (3), laske kanta (&),
  Astu Vas. päkiällä tai kärjellä oikean eteen ristiin (4), laske kanta (&)
5&6&  Astu Oikealla päkiällä tai kärjellä sivulle (5), laske kanta (&)
  Astu Vas. päkiällä tai kärjellä paikalla (6), laske kanta (&) - ikään kuin tekisit
  rock step askeleita sivulle, mutta päkiä/kannalla - jalat jäävät lopussa hiukan erilleen
 
QUICK WEAVE LEFT
7&8&  Astu Oikea vasemman taakse ristiin (7), astu Vasen sivulle (&),
  astu Oikea vasemman eteen ristiin, astu Vasen sivulle (&)
 
2 HEEL TOE WALKS FORWARD, STEP FORWARD, HOLD, 1/2 TURN LEFT, HOLD
1&2&  Astu Oikea kanta eteen (1), laske kanta (&), astu Vasen kanta eteen (2), laske kanta (&)
3&4&  Astu Oikea eteen (3), Tauko (&), käänny 1/2 vas. ja astu Vasen paikalla (4), Tauko (&)
 
2 HEEL TOE WALKS FORWARD, STEP FORWARD, HOLD, 1/2 TURN LEFT, HOLD
5&6&  Astu Oikea kanta eteen (5), laske kanta (&), astu Vasen kanta eteen (6), laske kanta (&)
7&8&  Astu Oikea eteen (7), Tauko (&), käänny 1/2 vas. ja astu Vasen paikalla (8), Tauko (&)
 
TOE HEEL JAZZ BOX TURNING 1/4 RIGHT
1&2&  Astu Oikea kärki vasemman eteen ristiin (1), laske kanta (&),
  astu taakse Vasemmalla päkiällä tai kärjellä (2), laske kanta (&)
3&4&  Käänny 1/4 oikealle ja astu Oikealla päkiällä tai kärjellä sivulle (3),
  laske kanta (&), astu Vasemmalla päkiällä tai kärjellä eteen (4), laske kanta (&)
 
STOMP FORWARD, HOLD & CLAP, STOMP FORWARD, HOLD & CLAP,
4 SMALL STEPS FORWARD
5&6&  Astu Oikea eteen (5), Tauko & Clap (&), Stomp Vas. eteen (6), Tauko & Clap (&)
7&8&  4 pientä askelta (tai Stomp) eteen Oikea, Vasen, Oikea, Vasen
 
ALOITA ALUSTA!


- Suomentanut: Ritva Lehtonen

www.countrylines.fi